Jeg tilbyder advokatbistand med følgende sagstyper:

Privatret
 • Køb & salg og leje af fast ejendom, herunder entreprisekontrakt ved byggeri af fast ejendom
 • Familieret
 • Sager om skilsmisse, separation, forældremyndighed og bodeling
 • Oprettelse af testamente og ægtepagt
 • Straffesager
 • Civile sager
 • Offentlig retshjælp og fri proces.
 • Udlændingesager

Erhvervsret
 • Stiftelse af selskaber (A/S og ApS)
 • Køb/salg og leje af erhvervslokaler og forretninger
 • Udarbejdelse af kontrakter
 • Retssager, herunder inkasso.

Arvesager i Tyrkiet
 • Køb og salg af fast ejendom,
 • Ejerskifte på fast ejendom
 • Hjemtagelse af midler på bankkonti i Tyrkiske banker
 • Bistand ved etablering af virksomhed i Tyrkiet.
Ring for en uforpligtende samtale på telefon +45 29 72 39 98